Podatki w Irlandii 2003-2012

0 komentarzy

Od przyspieszenia gospodarczego, poprzez boom, aż po krach i recesję – rząd irlandzki próbuje dostosowywać wysokość podatków w Irlandii do aktualnych potrzeb i danego etapu cyklu koniunkturalnego. Poniżej lista najistotniejszych zmian w ulgach podatkowych (tax credits w Irlandii) oraz podatku dochodowym od osób fizycznych (Income Tax w Irlandii) w ciągu ostatnich…