Renta w Irlandii, podatek w Polsce

0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce oddalił skargę kasacyjną podatnika, który otrzymał od polskiego ministra finansów negatywną interpretację podatkową w zakresie zwolnienia z PIT renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Renta została przyznana przez władze Australii z powodu choroby psychicznej. Renta ta ma charakter stały, a jej otrzymanie nie było uzależnione od…