Reklama w Irlandii

0 komentarzy

Irlandia to stosunkowo mały kraj, o dość niskim popycie wewnętrznym. Gdy już założymy firmę w Irlandii, po pewnym czasie dojdziemy prawdopodobnie do wniosku, że aby wykorzystać efekty ekonomii skali, musimy wyjść poza irlandzki rynek lokalny. Firmy w Irlandii, które nie są związane z lokalnym rynkiem, aby osiągnąć sukces, powinny jak…