Przyjazd do Irlandii i rejestracja podatkowa

0 komentarzy

Jeśli podejmuje się pracę w Irlandii po raz pierwszy, należy zarejestrować się tutaj dla celów podatkowych.  Procedura ta jest bardzo łatwa do wykonania. Krok 1: W Wydziale Spraw Socjalnych i Rodzinnych (Department of Social & Family Affairs) należy złożyć wniosek o nadanie numeru PPS (PPSN: Personal Public Service Number, czyli…