Unikanie podwójnego opodatkowania w Irlandii i Polsce

26 komentarzy

Podatnik, który ma uzasadnione obawy, że organy z dwóch krajów będą domagały się od niego zapłaty podatku od tego samego dochodu, powinien od razu wystąpić z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania. Służy ona wyeliminowaniu nieprawidłowości w zakresie interpretacji i stosowania danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tak wynika z…