Tajne konta bankowe w Europie do likwidacji

0 komentarzy

Władze państwowe dobierają się do poufnych kont. Regulatorzy usiłują stworzyć bezpieczne systemy z jednej strony, a z drugiej uniknąć paraliżu kredytowego. Bankowość jest na cenzurowanym od początku kryzysu. Oto katalog atrakcyjnych miejsc: Wyspy Cooka, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Cypr, Wyspy Guernsey i Jersey na kanale La Manche, Liechtenstein, Luksemburg a…

Podatek VAT w Europie

0 komentarzy

Uważa się, że podatek VAT jest z zasady neutralny z punktu widzenia firmy, ponieważ płacą go głównie konsumenci. Oto lista standardowych stawek podatku VAT, obowiązujących obecnie w Europie. Kraj Podatek VAT Albania 20% Austria 20% Belgia 21% Białoruś 20% Bośnia 17% Bułgaria 20% Chorwacja 25% Cypr 15% Czarnogóra 17% Czechy…

Podatek CIT w Europie

0 komentarzy

W Europie mamy zróżnicowane społeczeństwo i kulturę, a jednocześnie bardzo zróżnicowane warunki do prowadzenia biznesu. Podajemy dzisiaj listę stawek podatku dochodowego CIT płaconego przez firmy w Europie. Kraj Podatek CIT Albania 10% Austria 25% Belgia 34% Białoruś 24% Bośnia 10% Bułgaria 10% Chorwacja 20% Cypr     10% Czarnogóra 9%…

Nowy podatek w Europie

0 komentarzy

Parlament Europejski zgodził się na wprowadzenie nowego podatku w Unii Europejskiej. Proponowana przez Komisję Europejską dyrektywa dotyczy podatku od obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.  Jego stawka miałaby wynosić 0,1 proc. dla akcji i obligacji oraz 0,01 proc. dla instrumentów pochodnych. Zwolnienie zostało przewidziane dla funduszy emerytalnych.  Podatek nie objąłby…

Wzrost podatków w Irlandii i Europie

3 komentarze

W Irlandii przez ostatnich kilka lat wzrastały podatki i zmniejszały się ulgi podatkowe (tax credits). Trend ten dotyka też innych krajów. W Unii Europejskiej od roku 1995 do 2008-2009 obniżały się stawki podatków. Kryzys zmienił ten trend – wynika z dorocznego raportu Komisji Europejskiej.  Najbardziej zwiększyły się stawki VAT. Najwyższa…