Podatek Belki w Irlandii

0 komentarzy

Choć zapewne Marek Belka nigdy w Irlandii się nie pojawił, jednak mógłby być dumny ze skali opodatkowania odsetek od depozytów w tym kraju. Przypomnijmy, że podatek od dochodów kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 roku przez byłego ministra finansów, a obecnego prezesa NBP, Marka Belkę. Początkowo jego stawka wynosiła…