Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Irlandii

0 komentarzy

Irlandia była doskonale prosperującym krajem przez wiele lat. Nie udało jej się jednak uciec od kryzysu światowego w 2008 roku i była jednym z najbardziej dotkniętych przez recesję krajów Unii Europejskiej. W rezultacie Produkt Krajowy Brutto (PKB), podstawowa miara rozwoju gospodarki, drastycznie spadł. W sensie ekonomicznym Irlandia cofnęła się w…