PKB Irlandii 2012

0 komentarzy

Według wstępnych danych, Produkt Krajowy Brutto (PKB) Irlandii w 2012 r. wzrósł o 0.9%. Natomiast Produkt Narodowy Brutto (PNB) w całym ubiegłym roku wzrósł o 3.4%. Jeśli zaś chodzi o wyniki za IV kwartał ubiegłego roku to PKB w porównaniu do IV kwartału 2011 r. utrzymał się na tym samym…

Irlandzki PKB powyżej średniej w UE

0 komentarzy

Pomimo kryzysu gospodarczego, Irlandia wciąż należy do krajów o najwyższym PKB w Europie na mieszkańca. Według opublikowanych w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Eurostat danych, Irlandia znalazła się na czwartym miejscu pod względem wysokości PKB per capita. Przyjmując średnią Unii Europejskiej (EU 27) za 100, najwyższy dochód na głowę…