Jak wygląda kontrola podatkowa w czasie wakacji w Polsce?

0 komentarzy

W ciągu 2 miesięcy wakacji, urzędnicy skarbowi w Polsce od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. wymierzyli 25,710 mandatów. To o 611 więcej w porównaniu z ubiegłoroczną letnią akcją „Weź paragon”. Suma, na którą opiewają mandaty z właśnie zakończonych wakacji to ponad 6,700,000 PLN. Rok wcześniej było to ponad…

Strata w firmie w Polsce prowadzi do kontroli podatkowej

0 komentarzy

Przedsiębiorcy działający w Polsce, którzy wykazują niskie przychody lub straty z prowadzonej działalności gospodarczej, będą automatycznie obejmowani kontrolą podatkową.  Urzędnicy skupią się na wykazaniu zamierzonych i niezamierzonych pomyłek. Błędy zamierzone polegają przede wszystkim na nieewidencjonowaniu całości przychodów ze sprzedaży lub zawyżaniu kosztów uzyskania przychodów przez tworzenie sztucznych wydatków, które pomniejszą…

Kontrole podatkowe w Polsce

0 komentarzy

W 2011 r. przeprowadzono w Polsce ponad 140,000 kontroli podatkowych. Kwota ustaleń podatkowych nieprawidłowości wyniosła nieco powyżej 4,000,000,000 zł – ujawnił Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów i generalny inspektor kontroli skarbowej.  Tylko z tytułu dobrowolnych korekt deklaracji złożonych przez podatników do budżetu państwa wpłynęło ponad 800,000,000 złotych, co stanowi wzrost w odniesieniu do roku 2010 o prawie…