Kary za przemyt alkoholu i papierosów do Irlandii

4 komentarze

Organy podatkowo-skarbowe w Irlandii nasilają kontrole na osoby zajmujące się przemytem i sprzedażą papierosów i wyrobów tytoniowych oraz alkoholu pochodzących z przemytu na teren Irlandii. Efektem tego są kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności. Osoby skazane to często Polacy w Irlandii. Poniżej kilka przykładów wyroków sądowych w takich przypadkach, wydanych…