Gospodarka Irlandii 2013-2014

0 komentarzy

Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. aktualnego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2014. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych. Według szacunków CBI Produkt Krajowy Brutto Irlandii w 2012 r. wzrósł o 0.7% (wcześniej szacowano wzrost…

Pobudzanie irlandzkiej gospodarki

3 komentarze

W połowie lipca 2012 r. rząd Republiki Irlandii poinformował o uruchomieniu pakietu stymulującego gospodarkę kraju o wartości €2,250,000,000. Dzięki temu ma powstać około 13,000 miejsc pracy w różnych sektorach, w tym zwłaszcza w budownictwie. W przyszłym roku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nastąpić ma uruchomienie budowy odcinków drogi krajowej N17/N18 z…