Zielona Wyspa jest tylko jedna!

1 komentarzy

Irlandia znowu stała się podwójną zieloną wyspą w eurolandzie. Jej gospodarka rozwija się 11 razy szybciej od tempa wzrostu liczonego dla całej strefy euro. A był to jeden z krajów najbardziej dotkniętych przez kryzys. Liczby nie kłamią. W czwartek irlandzkie Centralne Biuro Statystyczne podało, że PKB Irlandii wzrosło od lipca…

Irlandia jest konkurencyjna!

0 komentarzy

Według najnowszego rankingu globalnej konkurencyjności sytuacja w Irlandii poprawiła się. W porównaniu z wynikami za ubiegły rok zielona wyspa wspięła się o trzy pozycje osiągając 25 lokatę wśród 144 państw objętych badaniem. Dobry wynik związany jest m.in. z poprawą sytuacji na rynku finansowym. Dużym problemem pozostają nadal wskaźniki makroekonomiczne –…

Sankcje Rosji i ich wpływ na import Irlandii

0 komentarzy

Sektor rolno-spożywczy jest jednym z ważnych obszarów gospodarki irlandzkiej. Bezpośrednio jest tu zatrudnionych około 160,000 osób, co stanowi 8% wszystkich pracowników w tym kraju (miejsca pracy pośrednio związane z sektorem to 230,000). Sektor rolno-spożywczy przyczynia się do wytwarzania 8% całkowitego Produktu Krajowego Brutto Irlandii. Pomimo dużego poziomu produkcji i eksportu…

Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2015 roku

0 komentarzy

Centralny Bank Irlandii opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z kwietnia br.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych zarówno w dół, jak i w górę. Część zmian dotycząca minionych lat związana była…

Eksport Irlandii w 2013 roku

1 komentarzy

Wartość eksportu Irlandii w 2013 r. wyniosła 86.890 mln EUR i była o 5,2% niższa od wartości eksportu zrealizowanego w 2012 r. Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 1% do poziomu 49.635 mln EUR. W 2013 roku nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła 37.255 mln EUR, co oznacza spadek…

Perspektywy Irlandii do 2015 roku

0 komentarzy

Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z października 2013 r.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych. Analitycy CBI przewidują, że dynamika wzrostu gospodarki za ubiegły rok ulegnie spowolnieniu…

Irlandia w rankingu Banku Światowego

0 komentarzy

Bank Światowy (ang. World Bank) w październiku br. opublikował kolejny raport na temat prowadzenia działalności gospodarczej na świecie (ang. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises). W tym roku badaniem objęto 189 krajów świata. Irlandii drugi raz z rzędu udało się utrzymać wysoką – 15. pozycję w…

Wciąż inwestują w Irlandii

0 komentarzy

Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office – CSO) za 2012 r. skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji firm irlandzkich za granicą wyniosła ponad €288,000,000,000. W stosunku do 2011 r. oznacza to wzrost o 12,5%. Kwota ta składa się z kapitału własnego wraz z reinwestowanymi zyskami w wysokości 241 mld…

Irlandia stymuluje gospodarkę!

0 komentarzy

Rząd irlandzki ogłosił program stymulujący rozwój gospodarki irlandzkiej, który stworzy nowe miejsca pracy. Na ten cel przeznaczonych zostanie €150,000,000 pochodzących ze sprzedaży majątku skarbu państwa, w tym głównie licencji w narodowych zakładach losowych – National Lottery. Jak przyznaje minister ds. wydatków publicznych p. Brendan Howlin wyasygnowana kwota jest skromna jak…

Rynek detaliczny w Irlandii

0 komentarzy

W sektorze sprzedaży detalicznej w Irlandii pracuje ponad 250 tys. osób, co czyni go pierwszym pod względem zatrudnienia. 14,5% zatrudnionych tu właśnie znajduje pracę generując ponad 10% irlandzkiego PKB. Na sektor ten składają się w dużej mierze małe, lokalne przedsiębiorstwa. Spośród 44 tys. firm zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną…