Emergency Tax w Irlandii

0 komentarzy

Co to jest Podatek Awaryjny (Emergency Tax) w Irlandii? Emergency Tax jest podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, w której dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy: Zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej w odniesieniu do danego pracownika,  Karty Podatkowej (Tax Deduction Card), formularza P45…