Czy Irlandia powróci na rynek długu?

0 komentarzy

Niedawno Irlandczycy opowiedzieli się za zmianami przewidzianymi w Pakcie Fiskalnym. Jest to ważny krok dla kraju wychodzącego z kryzysu i jednocześnie gwarancja dalszej pomocy w wypadku intensyfikacji kryzysu zadłużeniowego i jego rozlewania się na inne kraje. Mniej realny, ale wciąż możliwy staje się pełny powrót tego kraju na rynek długu w 2013 roku,…