Czeki w Irlandii odchodzą do lamusa

0 komentarzy

Od 19 września 2014 irlandzkie ministerstwa, urzędy skarbowe, władze lokalne i agencje państwowe przestają używać czeków w kontaktach z przedsiębiorcami. Jeśli jesteś dostawcą towarów lub usług do sektora publicznego, odbieranie płatności czekiem w Irlandii nie będzie już możliwe po 19 września 2014. Chociaż jest to radykalna zmiana i odwrót w…