Zwrot podatku Motor Tax w Irlandii

0 komentarzy
Występowanie o zwrot podatku drogowego w Irlandii


Zwrot podatku drogowego

Istnieją okoliczności umożliwiające wystąpienie o zwrot podatku drogowego. Podanie o zwrot podatku należy składać na formularzu RF120 bezpośrednio do lokalnego urzędu ds. podatku drogowego. Okoliczności uprawniające do wystąpienia o zwrot podatku drogowego to np:
  • Złomowanie/zniszczenie lub wywóz pojazdu na stałe poza granice kraju
  • Bezpowrotna utrata pojazdu w wyniku kradzieży
  • Nieużytkowanie pojazdu na drogach publicznych od czasu wykupienia ostatniej winiety podatkowej
  • Właściciel przestał używać pojazdu z powodu choroby, urazu lub fizycznej niepełnosprawności.
  • Właściciel wyjechał z kraju w celach biznesowych lub edukacyjnych, w związku z czym pojazd nie jest użytkowany
  • Pojazd nie jest użytkowany ponieważ właściciel odbywa służbę wojskową za granicąWinietę podatkową należy zwrócić natychmiast, ponieważ kwota zwrotu podatku jest na ogół liczona od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po oddaniu winiety. W chwili zdawania winieta powinna być ważna jeszcze przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe

Aby wystąpić o zwrot podatku drogowego, należy pobrać i wypełnić formularz RF120. Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć aktualną winietę podatkową oraz świadectwo licencjonowania pojazdu (Vehicle Licensing Certificate). Jeśli wniosek o zwrot składany jest z powodu choroby lub kalectwa, należy także załączyć odpowiednie orzeczenie lekarskie. 

Jeśli wniosek o zwrot składany jest w związku z wyjazdem właściciela z kraju w celach biznesowych lub edukacyjnych, należy przedstawić także potwierdzający ten fakt list od pracodawcy lub placówki edukacyjnej. Wypełniony formularz należy złożyć do urzędu ds. podatku drogowego, który rozpatrzy wniosek.


Gdzie składać podanie?

Tutaj można opłacić podatek drogowy: online.

Aby uzyskać więcej informacji oraz opłacić podatek można też skontaktować się z lokalnym urzędem ds. podatku drogowego Dane teleadresowe lokalnych władz w Irlandii można znaleźć w książce telefonicznej.

Wydział rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Unit) Ministerstwa Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorządów Lokalnych zajmuje się rejestrowaniem zmian właścicieli pojazdów. Dane kontaktowe:

Driver and Vehicle Computer Services Division
Department of Transport, Tourism and Sport
Shannon Town Centre 
Shannon 
Clare 
Ireland 

Tel: (061) 365 000       
Locall: 1890 411 412 
Fax: (061) 363 480 
Strona www: Motortax
<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *