Bezrobocie w Irlandii. Czerwiec 2013

0 komentarzy
W czerwcu 2013 r. w Irlandii zarejestrowanych było 435,357 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych.

Wśród nich było 360,747 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do czerwca 2012 r. zmniejszyła się o 3.5%) oraz 74,610 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 4.7%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (61,090 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (40,634 osoby) i Zjednoczonego Królestwa (16,706 osób).

W czerwcu 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 13,620 osób, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 16,617. Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w czerwcu 2013 r. wyniósł 13.6%.

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w I kw. 2013 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 13.7% (292,000 osób).

Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W czerwcu 2013 r. 197,508 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 45.4% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób spadła o 1.741 tj. o 0.9%.

Miejscowi komentatorzy ekonomiczni zwracają uwagę, że procentowy udział osób pobierających zasiłki w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii osiągnął najniższy wynik od kwietnia 2010 r. Nadal jednak dużym problemem jest liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, która utrzymuje się na wysokim poziomie.


<span class="title">Podziel się z innymi:</span>Share on facebook
Facebook
0
Share on google
Google
0
Share on twitter
Twitter
0
Share on linkedin
Linkedin
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *