Bezrobocie w Irlandii. Czerwiec 2013

0 komentarzy
W czerwcu 2013 r. w Irlandii zarejestrowanych było 435,357 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych.

Wśród nich było 360,747 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do czerwca 2012 r. zmniejszyła się o 3.5%) oraz 74,610 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 4.7%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (61,090 osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (40,634 osoby) i Zjednoczonego Królestwa (16,706 osób).

W czerwcu 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 13,620 osób, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 16,617. Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w czerwcu 2013 r. wyniósł 13.6%.

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w I kw. 2013 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 13.7% (292,000 osób).

Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W czerwcu 2013 r. 197,508 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 45.4% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób spadła o 1.741 tj. o 0.9%.

Miejscowi komentatorzy ekonomiczni zwracają uwagę, że procentowy udział osób pobierających zasiłki w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii osiągnął najniższy wynik od kwietnia 2010 r. Nadal jednak dużym problemem jest liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, która utrzymuje się na wysokim poziomie.


Podziel się z innymi:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *